PKK

Warunkiem uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy wymagany jest Profil Kandydata na Kierowce – PKK.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do lekarza uprawnionego do badania kierowców w celu wykonania badań, następnie wykonanie jednego zdjęcia i dostarczeniu tych dokumentów do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania w celu założenia tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. Profil generowany jest zwykle na poczekaniu i bezpłatnie. Po uzyskaniu PKK zgłaszamy się do ośrodka szkolenia kierowców.
Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
Jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji ?
dowód tożsamości,
jedna fotografia 3,5×4,5 ( widoczny lewy profil twarzy)
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

 

Od dnia 3 września 2018 roku osoby zameldowane w Markach wyrabiają numer PKK w Filii Wydziału Komunikacji w Radzyminie. (a nie jak dotychczas, w Wołominie)
ADRES: ul. Komunalna 8A, 05-250 Radzymin

TEL. DO REJESTRACJI (22) 760 68 41-44

TEL. DO WYDAWANIA PRAW JAZDY (22) 760 68 45-46

EMAIL: wkradzymin@powiat-wolominski.pl

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W RADZYMINIE
obsługuje mieszkańców następujących gmin: DĄBRÓWKA, MARKI i RADZYMIN
w godzinach:
- poniedziałek-środa, piątek: 8.00-15.30
- czwartek: 10.00-17.30.
W razie niejasności proszę o kontakt tel 509 032 707 od poniedziałku do piątku w godz 9.00-19.00 oraz sobote w godz 9.00-14.00
Pozdrawiam Kierownik O.S.K DAREK Dariusz Chmielewski

 

Profil Kandydata na Kierowce ( PKK)

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

W związku zmiany zasad zapisów na kursy prawa jazdy od 19 stycznia 2013r.,  przedstawiamy krótki poradnik zapisywania się na kurs. Uzyskiwanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) krok po kroku.

Krok 1. – Orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.

Krok 2. – Fotograf

Potrzebujemy kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

Krok 3. – Obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

Oświadczenie od rodziców /opiekunów prawnych/ dla osób które nie ukończyły 18 roku życia.

Osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć oświadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana ( dla Powiatu Wołomińskiego to Radzymin, ul. Komunalna 8A)

Krok 4. – Profil Kandydata na Kierowcę 

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od  ręki i bezpłatnie numer profilu kandydata na kierowcę- PKK, ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze.

Krok 5. – Kurs w OSK DAREK

Posiadając już numer kandydata możemy swobodnie zapisać się na kurs w naszej szkole jazdy. Jeżeli mają państwo pytania prosimy o kontakt 509-032-707. Odpowiemy na każde pytanie. Serdecznie zapraszamy na nasze kursy

Kierownik O.S.K ,,Darek,, Dariusz Chmielewski

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (data obowiązywania: 19.01.2013 r.)